Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Úspech speváckych zborov hornej Nitry na Viva Il Canto

Srdečne blahoželáme Speváckemu zboru Rozkvet pod vedením dirigenta Ing. Jána Glosa za získanie Zlatého pásma a Ceny mesta Spišská Nová Ves za dramaturgiu súťažného repertoáru a Komornému miešanému speváckemu zboru Artanno z Handlovej pod vedením dirigentky Anežky Balušinskej za získanie Strieborného pásma na Celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke speváckych zborov Viva Il Canto.

Súťažná prehliadka sa konala v dňoch 14. – 15. októbra 2023 v Spišskej Novej Vsi.

Viva Il Canto - plagát