Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 1400 €

Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na krytie nákladov, spojených s nácvikom a prípravou realizácie divadelného predstavenia Tri gaštanové kone vo výške 1400 € .