Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fitness pre mozog

Termín: od 5.3.2024, 09:00 do 7.5.2024, 10:30

Chcem sa registrovať

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Fitness pre mozog

„Každý z nás je múzeom, ktoré svoje brány otvára vo chvíli, keď sa narodíme a pamäť je jeho jedinou kurátorkou.“  Kate Bolick  

Lektorka

Mgr. Antónia Bartošová

Tréningom pamäti sa venuje už 17 rokov. V tejto oblasti pôsobila aj ako lektorka Univerzity tretieho veku na Žilinskej univerzite v Žiline, detašované pracovisko v Prievidzi. Absolvovala rôzne vzdelávania ako napr. 7 návykov skutočne efektívnych ľudí - FranklinCovey Co., High Impact Presentation - Dale Carnagie Training, Medicínska biochémia a princípy výživy – SZU Bratislava,  Tréningy pamäti a terapeuticko-aktivizačné programy - Centrum Memory Bratislava.  


  • Tréningy pamäti budú prebiehať skupinovou formou.

  • Účastnícky poplatok 25 € (celý kurz)

  • Počet účastníkov je limitovaný (max. 25 osôb).
  • Termíny a témy jednotlivých stretnutí, vždy v čase od 9.00 do 10.30 h

  • Prihláste cez online formulár
5. 3. pamäť, koncentrácia, senzorická pamäť
12. 3. pozornosť, koncentrácia, krátkodobá pamäť (KP)
19. 3. stimulácia KP, model KASSA
26. 3. stimulácia KP, štrukturácia
2. 4. stimulácia KP, príbeh
9. 4. dlhodobá pamäť (DP), asociácie
16. 4. stimulácia obrazotvornosti a fantázie
23. 4. stimulácia učenia a zapamätávania si čísel
30. 4. metóda LOCI - mnemotechnika
7. 5. stimulácia obrazotvornosti a fantázie

  Fitness pre mozog - plagát

Miesto konania

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Monika Bartušová; 0901 918 819; vzdelavanie@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi