Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Vesmír očami detí 2021 - propozície výtvarnej súťaže

Milí priatelia,

Ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila 36. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.

Veríme, že sa nájdu talentované deti, ktoré rady tvoria a zapoja sa do súťaže.

 


 

Práce odovzdajte do 30. marca 2021

na adresu organizátora okresného kola celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí:

Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177, 958 04  Partizánske