Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Aktuality

25.3.2011

Regionálne kolo celoslovenskej súťaže v rétorike.

23.3.2011

Okrúhle výročia prvých písomných zmienok o obciach hornej Nitry.

16.3.2011

Ekovýchovný program o skryto žijúcich lesných živočíchoch pre deti.

3.3.2011
Zo života vtákov na hornej Nitre

Ekovýchovný program venovaný poznávaniu a ochrane vtáctva pre žiakov.

28.2.2011
21.2.2011

Vyhodnotenie súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

27.12.2010

Celonárodná koordinovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie.

3.12.2010
Vesmír očami detí 2011 - vyhodnotenie

Okresné kolo súťaže Vesmír očami detí 2011.