Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Aktuality

12.7.2011

11. až 13. október 2011 OPEN DAYS v Bruseli

14.6.2011

Lákavá ponuka kultúrnych podujatí v mestách hornej Nitry.

27.4.2011
18.4.2011

Country festival Tužina 5. - 6. august 2011

9.4.2011

42. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky detských speváckych zborov

1.4.2011

Krajské kolo CINEAMA 2011 v Prievidzi.

30.3.2011
Studnička - vyhodnotenie

Festival detskej populárnej piesne.

30.3.2011

Krajská súťažná prehliadka ochotníckeho divadla Trenčianskeho kraja.