Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Environmentálna výchova

„Objavovaním prírody objavujete samého seba.“ Maxime Lagacé

 

Zameriavame sa na výchovu k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému.

Podujatia environmentálneho vzdelávania pripravujeme s dôrazom na podporu tvorivosti a zmyslového vnímania detí predškolského veku, žiakom základných a stredných škôl - tvorivé dielne, prednášky, semináre, terénne výlety. Prostredníctvom nich sa snažíme vytvárať u detí pozitívny vzťah k prírode, ktorý môže podnietiť ohľaduplné a šetrné správanie k nej.

Pre širokú verejnosť organizujeme vzdelávacie prednášky, premietanie filmov s environmentálnou tematikou, výstavy.

Spolupracujeme so Základnou organizáciou Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Prievidzi, s odbornými včelármi a členmi Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Prievidzi a inými lektormi z oblasti ochrany prírody.