Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Propozície postupových súťažných prehliadok a prihlášky

Podujatie

 

Termín konania

Uzávierka prihlášok

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Okresné kolá I. - III. kategórie súťaže v prednese poézie a prózy

11. - 13. 3. 2024

RKC v Prievidzi

PROPOZÍCIE: https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/

Do okresného kola súťaže sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Prihlasovanie je otvorené od 1. 2. do 1. 3. 2024.

DIVADELNÝ ROJ

Kombinovaná regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, divadla mladých a divadla dospelých

22. - 24. 3. 2024

RKC v Prievidzi

PROPOZÍCIE: Detská dramatická tvorivosť - https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/

Divadlo mladých - https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/fedim/

Divadlo dospelých - https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/belopotockeho-mikulas/

Do regionálneho kola súťaže sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Prihlasovanie je otvorené od 1. 2. do 1. 3. 2024.

VIDIEČANOVA

HABOVKA

 

Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

23. 3. 2024

KaSS v Prievidzi

8. 3. 2024

https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vidiecanova-habovka-deti/

PRIZMA

Regionálna súťaž a výstava tvorby neprofesionálnych fotografov hornej Nitry

3. - 26. 4. 2024

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi

 

Do regionálneho kola súťaže sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Prihlasovanie je otvorené do 17. 3. 2024.