Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Propozície postupových súťažných prehliadok a prihlášky

Podujatie

 

Termín konania

Uzávierka prihlášok

AMA

Regionálna postupová súťaž neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza vo všetkých odboroch výtvarnej tvorby 

1. 2. – 24. 2. 2023

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi

20. 1. 2023

https://www.nocka.sk/section/vytvarne-spektrum-propozicie/