Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Objednávkový formulár

Vyplnený a podpísaný objednávkový formulár (rtf) zašlite na emailovú adresu info@rkcpd.sk alebo poštou na adresu Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19, 971 01  Prievidza

V prípade objednávky služieb súvisiacich s prenájmom priestoru – ozvučovacie, prevádzkové – je poplatok 10 € / h.

Priestory je možné považovať za záväzne rezervované po potvrdení objednávky zo strany RKC v Prievidzi.

Viac info na t. č. 046/5121 826 alebo info@rkcpd.sk