Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Ponuka pre školy

Vzdelávaco-osvetový projekt

HODINA S KAMARÁTKOU VČIELKOU

Cieľom projektu, ktorý pripravilo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, je rozšírenie vedomostí žiakov o včelách medonosných. Deti tiež dostanú možnosť zoznámiť sa s tradičnými remeslami využívajúcimi včelie produkty, ako sú med a vosk. Vlastnými rukami si môžu ozdobiť medovníček a vyrobiť voňavú sviečku.

A pre tých, ktorým toto všetko bude ešte málo, je pripravený zážitkový program priamo vo včelej záhrade v Prievidzi.  

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Kontakt: Mgr. Jana Hvojniková; propagacia@rkcpd.sk


  

Ekovýchovné programy

Školský rok 2021/ 2022

PONUKA

Vzdelávacie programy s cieľom  podporiť ekologickú a environmentálnu výchovu v školách.  Sú vhodné pre 2. stupeň ZŠ a SŠ. Školy majú možnosť vybrať si tému a variant z aktuálnej ponuky vzdelávacích aktivít, prípadne individuálne podľa dohody. 

V súčasnosti ponúkame ONLINE variant 45 -90 minút s možnosťou individuálnej dohody. Cena 1 vyučovacej hodiny je 1 € / žiak.

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Kontakt: Mgr. Monika Bartušová; vzdelavanie@rkcpd.sk