Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Z najnovšej tvorby

Z najnovšej tvorby

Termín: od 18.7.2012, 17:00 do 31.8.2012, 17:00

Z NAJNOVŠEJ TVORBY          

... členov Klubu výtvarníkov okresu Partizánske

Klub výtvarníkov v Partizánskom sa zameriava na rôznorodé výtvarné aktivity a výstavníctvo. Ponúka možnosť pravidelne sa zúčastňovať výstav v galérii Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi Regionart, okrem toho však aj ďalších akcií zameraných na skvalitňovanie výtvarných zručností a erudície svojich členov, konzultácie výtvarných prác, zapájanie sa do regionálnych i nadregionálnych tvorivých súťaží – AMA, Výtvarné spektrum, prezentácií a výstav, či poznávanie zaujímavých osobností výtvarného života minulosti a súčasnosti, a to všetko pod vedením výtvarníka Jozefa Jelenáka z Partizánskeho. V roku 2012 je v Klube výtvarníkov okresu Partizánske evidovaných celkom 24 členov.

Valéria Demeterová, Mária Geršiová, Jana Hlaváčová, Helena Valuchová, Stanislav Bajer, Pavol Beláň, Ľudovít Bezák, Štefan Ducký, Jozef Jonis, Zeno Malík, Jozef Petrík, Matej Slopovský – to sú mená dvanástich z nich, ktorí sa so svojimi dielami prezentujú na aktuálnej výstave v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi.  Ich tvorba poskytuje prehľad viacerých štýlov i techník, s ktorými pracujú a vyjadrujú svoje pocity, zážitky, možno aj sny, či dokazujú svoju remeselnú zručnosť.

Musíme tiež pripomenúť, že siedmi členovia KV – Valéria Demeterová, Silvia Gašičová, Mária Geršiová, Helena Valuchová, Mária Vámosiová, Jozef Jonis a Matej Slopovský – úspešne zastupujú náš región i na krajskom kole už spomenutej celoslovenskej súťaže Výtvarné spektrum v Trenčíne.

 

Medailón Heleny Struhárovej

Rodáčka z Vlkova na Morave mala už v mladosti blízky vzťah k umeniu – jej snom bolo študovať na umeleckej priemyslovke. Rodina so siedmimi deťmi, z ktorej pochádzala, jej ho však neumožnila realizovať. Nasledovali roky, v ktorých si existenciu zabezpečovala v povolaní predavačky či žeriavničky.

Nenaplnený sen sa jej tak – ako väčšine sviatočných maliarov – darilo napĺňať až po odchode do dôchodku. Zakotvila pri svojich obľúbených námetoch krajiniek, pričom nešlo vždy iba o idealistické krajinky nenarušenej prírody. V posledných rokoch sa odhodlala i na formátovo väčšie obrazy a rozšírenie tematiky o sakrálnu tvorbu. Nad detailným spracovávaním náboženských figurálnych námetov, ktoré napĺňajú jej túžbu po duchovnosti, dokáže stráviť celé mesiace. Výsledkom je však svojská, úprimná a nefalšovaná interpretácia týchto veľkých náboženských tém.

Helena Struhárová je členkou Klubu výtvarníkov okresu Prievidza, pravidelne sa zúčastňuje regionálnych výtvarných súťaží, no samostatnej výstavy sa dočkala až v tomto roku a prvýkrát vystavuje svoje diela práve tu, v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi. Jej obrazy si určite získajú srdcia návštevníkov. Obdiv bude so sebou niesť možno aj odtieň smútku, pretože jej najväčší podporovateľ, manžel, hoci sa tešil, sa jej výstavy, žiaľ, nedožil.

Z najnovšej tvorby - plagát

Miesto konania

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Zuzana Strečanská; bližšie informácie: 046 / 512 18 12; zuzana.strecanska@rkc.tsk.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria

20 fotografií