Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Výstava Tvorivosťou k umeniu

Termín: od 6.2.2024, 16:30 do 16.2.2024

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Súkromná škola umeleckého priemyslu Topoľčany vás pozývajú na vernisáž výstavy TVORIVOSŤOU K UMENIU, ktorá sa uskutoční 6. 2. 2024 o 16.30 h v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi.

TVORIVOSŤOU K UMENIU

Prezentačná výstava prác žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu Topoľčany

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19 

7. 2. - 16. 2. 2024

Pondelok – piatok: 9.00 - 17.00
Vstupné 2 €
žiaci, študenti, seniori, ZŤP 1 €
vojnoví veteráni zadarmo

Viac o výstave

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Topoľčanoch predstavuje tvorbu študentov v dlhodobom výstavnom projekte s názvom TVORIVOSŤOU K UMENIU. Po prvýkrát bol tento projekt verejnosti predstavený v roku 2015.

Samotný názov výstavy napovedá podstatu tvorivej cesty od tradičného zobrazovania cez štylizáciu po kritickú reflexiu sveta.

Prostredníctvom štylizácie sa študenti oboznamujú so základnými výrazovými prostriedkami ako farba, tvar, kompozícia, symetria, pohyb... Učia sa s týmito prvkami pracovať a usporadúvať ich do celku, ktorý je nositeľom emocionálnych a ideových myšlienok. Na základe svojej sebareflexie nám sprostredkovávajú vlastné originálne videnie reality, ktorú zažíva každý z nás. To všetko môžeme vnímať pomocou symbolov, ktoré sú zašifrované ako na papieri, plátne, tak i v keramike a fotografii.

Ide o inštaláciu prác študentov všetkých odborov v priereze v rôznych témach, technikách, materiáloch (kresba, maľba, grafika- klasická a počítačová, fotografia, priestorová tvorba scény, keramika).

Študenti nepracujú len na reálnych témach, ale rozvíjajú prácu v netradičných materiáloch, voľných témach inšpirovaných osobnými pocitmi.

Súčasťou výstavy je aj výtvarná prezentácia záverečných praktických tém maturitného a absolventského ročníka. Predstavujú celý postup tvorby zvolenej témy: inšpirácia, tvorba návrhov, výber a záverečné dielo.

Výstava ponúka možnosť nahliadnuť do sveta mladej generácie, ktorá si utvára vlastné názory na svet.


Tvorivosťou k umeniu - výstava

Miesto konania

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Janka Zubajová; 0901 918 822; vytvarnictvo@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria

12 fotografií