Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Vráťme sa dopredu 2023: Ruský konštruktivizmus alebo umenie sovietskej avantgardy

Termín: 13.6.2023, 17:00

PROJEKT Vráťme sa dopredu

  • Projekt Vráťme sa dopredu je dlhodobý otvorený cyklus alternatívneho vzdelávania, výchovy a zoznamovania sa s vizuálnym umením 20. storočia.
  • Prostredníctvom prednášok si účastníci osvoja širšie informácie o umeleckých smeroch a ich význame v súčasnosti.
  • Téma 13. júna 2023: ruský konštruktivizmus alebo umenie sovietskej avantgardy
  • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19
  • Poplatok: 3 €
  • Kontakt: 0901 918 822

 

Lektor akad. architekt Rastislav Nemec

Garantom projektu je akademický architekt Rastislav Nemec, scénograf, výtvarník, pedagóg, performer, ktorý spolupracuje s RKC v Prievidzi ako lektor a člen odborných porôt výtvarných súťaží. Dlhodobo sa venuje verejnému priestoru, architektúre, dizajnu nábytku, scénografii, výstavám, spolupracuje na realizácii workshopov, sympózií a aktivít vo verejnom priestore.

 

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

Vráťme sa dopredu 2023: Ruský konštruktivizmus - plagát

Miesto konania

sála RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Janka Zubajová; 0901 918 822; vytvarnictvo@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria

15 fotografií