Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Učíme sa umeniu 2024: Kresba v prírode

Termín: 24.6.2024, 16:00

Pozývame vás na relaxačný oddych pri letnej kresbe v príjemnom prostredí pod Bojnickým zámkom v areáli zámockého parku. Technika suchý a olejový pastel.

Stretneme sa na konci námestia v Bojniciach pri vstupe do parku.


  • Kurzy výtvarných techník pre dospelých, ktoré sú zamerané na rozličné výtvarné techniky, hlavne na maľbu.
  • Cieľom je ponúknuť účastníkom priestor pre rozvíjanie ich talentu a naučiť ich chápať nové prístupy vo výtvarnom umení.
  • Počet účastníkov je limitovaný.
  • Poplatok 10 €
  • Kontakt 0901 918 822

LEKTORKA

Andrea Blaho Zerola

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

Učíme sa umeniu 2024: Kresba v prírode 

Miesto konania

Areál zámockého parku v Bojniciach

Zabezpečuje

Janka Zubajová; 0901 918 822; vytvarnictvo@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi