Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Slama premilá

Termín: od 2.2.2024 do 17.3.2024

  • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
  • OZ Hornonitrie
  • Obec Nitrianske Pravno

V piatok 2. 2. 2024 sa na obecnom úrade v Nitrianskom Pravne konalo slávnostné otvorenie 20. ročníka cyklu Zimných slávností Hornonitria, ktorého súčasťou bola aj vernisáž výstavy Slama premilá.

Výstava prezentuje slamené výrobky nielen našich predkov zo zbierky Rastislava Haronika, ale aj súčasných tvorcov regiónu Pavla Gregora z Prievidze a Rastislava Šovčíka z Lazian.

Kurátorkou výstavy je Radka Tarabčíková.

Výstava je prístupná verejnosti do 17. 3. 2024 počas stránkových dní OcÚ Nitrianske Pravno. Kontakt: 046/ 54 47 510.

Bulletin k výstave (formát pdf) sa nachádza v priloženom dokumente.

Podujatie sa koná pod záštitou starostu obce Nitrianske Pravno.

Otvorenie Zimných slávností Hornonitria - výstava Slama premilá - plagát

Miesto konania

Obecný úrad v Nitrianskom Pravne

Zabezpečuje

Mgr. Martina Richter, DiS.art; 0901 918 823; folklor@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, OZ Hornonitrie, obec Nitr. Pravno

Fotogaléria

19 fotografií