Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Prierez tvorby Ladislava Vörösa

Prierez tvorby Ladislava Vörösa

Termín: od 11.6.2012, 17:00 do 6.7.2012

Galéria Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi predstavuje verejnosti dielo sochára Ladislava Vörösa z Prievidze.

Ladislav Vörös študoval v rokoch 1976-1980 na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici odbor tvarovanie strojov a nástrojov. Súkromné štúdiá mu poskytli v období rokov 1981 Ing. arch. Aleš Burian, 1982 Ing. arch. Milan Beláček a 1983 akad. maliar Alojz Petráš.

Širokospektrálnemu záberu výtvarnej tvorby Ladislava Vörösa dominujú sochárske diela voľné komorné i monumentálne, dizajnérske návrhy pre architektúru, doplnené reštaurátorsko-konzervátorskými sochárskymi prácami a k okrajovému záujmu patrí maľba. Asi najrozsiahlejšiu kapitolu jeho umeleckých aktivít predstavujú diela na objednávku od súkromných zadávateľov, prevažne víťazné návrhy súťaží. Bohatú škálu konceptov a ich výsledných projektov reprezentujú exteriérové aj interiérové práce do voľných priestranstiev i do architektúry.

Vybrané víťazné projekty:

1990 – logo NCHZ Nováky

1991 – medaila Majstrovstvá sveta v zápasení juniorov do 20 rokov v Prievidzi, víťazný návrh

1996 – hlavná fontána Afrodita, Kúpele Rajecké Teplice, celoslovenský víťazný návrh a realizácia

2000 – socha sv. Vincenta, Kostol sv. Vincenta de Paul v Mestskej časti Bratislava – Ružinov, celoslovenský víťazný návrh

2003 – 2011 – liturgické zariadenie interiéru a výtvarná výzdoba Kostola sv. Terézie z Lisieux na sídlisku Zapotôčky v Prievidzi, celoslovenský víťazný projekt

Ladislav Vörös sa podieľa aj na záchrane pamiatok v regióne horná Nitra i vo vzdialenejších oblastiach Slovenska. Poškodené plastiky ošetruje a konzervuje, a tiež, pre uchovanie originálov pred deštrukčnými vplyvmi prostredia, zhotovuje kópie diel, určené do exteriérov.

Výber z realizácií:

1996 – kópie sôch nadživotnej veľkosti sv. Petra a Pavla na priečelí Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch

1996 – kópia sochy Panny Márie, kostol Svätého Ducha Nemčice

1998 – reštaurovanie sochy sv. Jozefa na priečelí Pálfiovskej sýpky v Prievidzi

2007 – kópia sochy sv. Jána Nepomuckého, Opatovce nad Nitrou

2008 – kópia Immaculaty, Šútovce

2011 – kópia erbu rodu Pálfi – Niveli, Bratislava Rača

Autor je aktívnym členom UBS (Umelecká beseda slovenská) a ZVUSS (Združenie výtvarných umelcov stredného Slovenska) a zároveň sa zúčastňuje regionálnych kolektívnych prezentácií a členských výstav UBS s ZVUSS.

Zahraničné prezentácie:

2007 – Slovenská ambasáda Rím

2008 – Medzinárodná olympijská sochárska súťaž, OH Peking 2008, návrhy sôch, bronz

Autorské výstavy:

1998 – VÝSTAVA. Tibor Jelenek, Stanislav Prostredný, Laco Vörös, Rudolf Cigánik.         Galéria Alfa v Prievidzi

2000 – Tajomstvá sugescie. Rudolf Cigánik, Tibor Jelenek, Stanislav Prostredný, Ladislav Vörös. MsKS Bojnice

Sympóziá:

2006 – Medzinárodné sochárske sympózium UBS, II. ročník, Terchová

Prierez tvorby Ladislava Vörösa - plagát

Miesto konania

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Zuzana Strečanská; bližšie informácie: 046 / 512 18 12; zuzana.strecanska@rkc.tsk.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria

11 fotografií