Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Pre hriechy sveta umučený

Termín: 16.3.2024, 15:00

  • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
  • OZ Hornonitrie
  • Obec Poruba

Po fašiangoch, ktoré vrcholia večer pred Popolcovou stredou, nastáva obdobie pôstu, obdobie stíšenia a obrátenia. V našich končinách sa tradične spája s posolstvom pašiových hier a spevom duchovných piesní pôstneho obdobia. Preto vás v sobotu 16. marca 2024 o 15.00 h pozývame na podujatie Pre hriechy sveta umučený do Kostola sv. Mikuláša v Porube.

Sakrálnu hudbu pôstneho obdobia predstaví sláčikové kvarteto Rumi Quartet z Bratislavy a sopranistka Martina Richter.

Duchovným slovom bude sprevádzať Vdp. Gerhard Glazer – Opitz a Alena Ondrejmišková.

Účinkujú

  • Rumi Quartet
  • Vdp. Gerhard Glazer - Opitz - sprievodné slovo
  • Alena Ondrejmišková - sprievodné slovo
  • Martina Richter - spev

Podujatie sa koná pod záštitou starostu obce Poruba.

Pre hriechy sveta umučený - plagát

Miesto konania

Kostol sv. Mikuláša v Porube

Zabezpečuje

Mgr. Martina Richter, DiS.art; 0901 918 823; folklor@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, OZ Hornonitrie, obec Poruba