Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Návrat k tradičným remeslám 2024: Hrnčiarstvo / OBSADENÉ

Termín: od 27.4.2024, 09:00 do 28.4.2024

ÚČASTNÍCKY LIMIT JE NAPLNENÝ. ĎAKUJEME!


HRNČIARSTVO

Intenzívny kurz pre začiatočníkov - dospelých

LEKTORKA

Simona Komanek

  • sobota 27. apríla 2024 od 9.00 do 16.00
  • nedeľa 28. apríla 2024 od 9.00 do 13.00
  • cena kurzu 70 €
  • počet účastníkov je limitovaný
  • kontakt: 0901 918 822 

Projekt Návrat k tradičným remeslám" je ponukou tvorivých dielní ľudových remesiel pre dospelých, učiteľov, študentov, remeselníkov a záujemcov o remeslo a tradičnú ľudovú kultúru.

Jedná sa o remeslá typických pre región, ktoré sa dostávajú do úzadia. Cieľom projektu je tieto techniky znovu uviesť do života, odovzdať jedinečné remeselné postupy a techniky, aby neupadli do zabudnutia. Ponúknuť účastníkom dielní priestor na vlastnú realizáciu, rozvoj talentu a remeselnej zručnosti.

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

Návrat k tradičným remeslám 2024: Hrnčiarstvo - plagát

Miesto konania

RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Janka Zubajová; 0901 918 822; vytvarnictvo@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria

7 fotografií