Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Návrat k tradičným remeslám 2023: Hrnčiarstvo / OBSADENÉ

Návrat k tradičným remeslám 2023: Hrnčiarstvo / OBSADENÉ

Termín: od 15.4.2023, 09:00 do 16.4.2023, 14:00

Projekt Návrat k tradičným remeslám" je ponukou tvorivých dielní ľudových remesiel pre dospelých, učiteľov, študentov, remeselníkov a záujemcov o remeslo a tradičnú ľudovú kultúru.

Jedná sa o remeslá typických pre región, ktoré sa dostávajú do úzadia. Cieľom projektu je tieto techniky znovu uviesť do života, odovzdať jedinečné remeselné postupy a techniky, aby neupadli do zabudnutia. Ponúknuť účastníkom dielní priestor na vlastnú realizáciu, rozvoj talentu a remeselnej zručnosti.

 


Hrnčiarstvodozviete sa viac o histórii remesla, absolvujete teoretickú časť (spôsob glazúrovania a vypaľovania) i praktickú časť (točenie na hrnčiarskom kruhu, modelovanie, dekorovanie).

Začiatky hrnčiarstva siahajú do neolitu. Hrnčiarske remeslo je zaznamenávané v 12. – 13. storočí v súvislosti používania rýchlo rotujúceho kruhu. Prvý hrnčiarsky cech na Slovensku vznikol v roku 1475 v Bardejove, potom v 16. stor. v Šamoríne, Spišskom Podhradí, Prešove, Kežmarku, Košiciach. Trnave, Bratislave... Na dedinách vznikali cechy v 17. – 18. storočí. Rozmach vidieckeho hrnčiarstva sa spájal s rozširovaním trhov mimo územia Slovenska a súvisel so životom, prácou a praktickými potrebami domácností, pre ktoré hrnčiari vyrábali rôzne druhy úžitkového riadu ako napríklad hrnce, krčahy, džbány, čutory, misy, taniere, cedáky, pekáče, dolkárne ale aj kahany na svietenie, dymáky. Hrnčiari pracovali najmä v zime, v ostatných obdobiach roka rozvážali a odpredávali svoje výrobky po trhoch a jarmokoch.

Riad sa zdobil podľa 2 dekoratívnych princípov – geometrický dekor, ktorý vychádzal z technológie rotácie hrnčiarskeho kruhu a figurálny dekor, maľovaný štetcom.

Úpadok hrnčiarskeho remesla nastal v druhej pol. 19. storočia v súvislosti s rozvojom mechanizovanej výroby keramiky a uplatňovaním nových materiálov.

 


Intenzívny kurz pre začiatočníkov - dospelých

ÚČASTNÍCKY LIMIT JE NAPLNENÝ. ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM.

Lektorky Izabela Chylová a Simona Komanek

  • sobota 15. apríla 2023 od 9:00 do 16:00
  • nedeľa 16. apríla 2023 od 10:00 do 14:00
  • cena kurzu 20 €
  • počet účastníkov je limitovaný
  • kontakt: 0901 918 822

 

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

Návrat k tradičným remeslám 2023: Hrnčiarstvo - plagát

Miesto konania

sála RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Janka Zubajová; 0901 918 822; vytvarnictvo@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria

5 fotografií