Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Návrat k tradičným remeslám 2023: Drotárstvo

Termín: od 25.11.2023, 09:00 do 26.11.2023

Intenzívny kurz pre začiatočníkov - dospelých

LEKTOR

Tibor Bartoš

  • sobota 25. novembra 2023 od 9.00 do 16.00
  • nedeľa 26. novembra 2023 od 9.00 do 13.00
  • cena kurzu 20 €
  • počet účastníkov je limitovaný
  • kontakt: 0901 918 822

Projekt Návrat k tradičným remeslám" je ponukou tvorivých dielní ľudových remesiel pre dospelých, učiteľov, študentov, remeselníkov a záujemcov o remeslo a tradičnú ľudovú kultúru.

Jedná sa o remeslá typických pre región, ktoré sa dostávajú do úzadia. Cieľom projektu je tieto techniky znovu uviesť do života, odovzdať jedinečné remeselné postupy a techniky, aby neupadli do zabudnutia. Ponúknuť účastníkom dielní priestor na vlastnú realizáciu, rozvoj talentu a remeselnej zručnosti. 


Drotárstvo – dozviete sa viac o histórii remesla, absolvujete teoretickú časť i praktickú časť.

Drotárstvo na Slovensku predstavuje špecifický a jedinečný fenomén, preto je aj zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Vznik tohto vandrovného zamestnania v 18. a 19. storočí podmienili chudobné podmienky v kopaničiarskych oblastiach. Vďaka blízkemu Sliezsku s rozvinutým železiarstvom muži začali používať drôt na opravy hlinených nádob ako i výrobu drobných predmetov. Podnikavejší slovenskí drotári začali v cudzine zakladať dielne. Najväčšie s úspechom pracovali v Poľsku, Rusku, Maďarsku, Rumunsku, bývalej Juhoslávii, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku a USA. Po 1. svetovej vojne začalo drotárstvo upadať.

 

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia

Návrat k tradičným remeslám 2023: Drotárstvo - plagát

Miesto konania

RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Janka Zubajová; 0901 918 822; vytvarnictvo@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria

8 fotografií