Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Martin Navrátil: Expresie tvarov

Termín: od 21.11.2022 do 20.1.2023

Úprava otváracích hodín v galérii Regionart počas vianočných sviatkov 2022


Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a autor Mgr. art. Martin Navrátil vás pozývajú na výstavu EXPRESIE TVAROV v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi.

 

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19 

21. 11. 2022 - 20. 1. 2023

Pondelok – piatok: 9:00 - 17:00
Vstupné: 2 €
žiaci, študenti, seniori, ZŤP 1 €
vojnoví veteráni zadarmo

 


Viac o výstave a autorovi:

Mgr. art. Martin Navrátil

je všestranný umelec, tvorí v médiu maľby, fotografie, grafiky, ale dominantná pre neho ostáva socha.

Sochárska tvorba mu priniesla niekoľko významných úspechov. Používa tradičné sochárske materiály: kameň, drevo, kov a taktiež novšie materiálové prístupy akými sú epoxid a plast. Srdcovkou mu zostáva kov, jeho tvarovanie, zváranie a následná povrchová úprava už takmer hotových diel. Nie sú mu cudzie ani iné materiály, s drevom najčastejšie pracuje na výtvarných sympóziách.

Zdroje inšpirácie pre voľnú tvorbu nachádza v súčasnom dianí v spoločnosti a vo svete, ale aj v športe, v prírode či histórii. Ovládanie rôznych výtvarných, rovnako ako aj remeselných techník mu dáva predpoklady a možnosť experimentovať v prospech hlbšej výpovede a nového výtvarného výrazu. Poznatky z moderného sochárstva (od Rodina, cez kubizmus, surrealizmus, až po dnešné avantgardy) ho vedú k vlastnému osobitému výrazu, ktorý sa snaží neustále dopĺňať a prekvapovať niečím novým.

Martin Navrátil vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia absolvoval študijný pobyt na Akadémií výtvarných umení v Prahe v ateliéri figurálneho sochárstva profesora Jana Hendrycha.

Diela Martina Navrátila oslovujú bežných ľudí, galeristov, architektov a dizajnérov nielen na Slovensku, ale taktiež v zahraničí. Žije a tvorí v Nitrianskych Sučanoch.

Autor svoju tvorbu prezentuje na tvorivých pobytoch a výstavách. Jeho diela sú zastúpené v súkromných zbierkach a v galériách na Slovensku i v zahraničí, napr. v Spojených štátoch amerických, Taliansku, Nemecku, Švajčiarsku, Ukrajine, Českej republike, atď.

Je členom Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska.  

Jeho diela so športovou tematikou získali viacero ocenení:

  • v roku 2005 bola jeho socha Krasokorčuliari ocenená 2.miestom v súťaži k olympijským hrám v Taliansku
  • v  roku 2008 bola jeho plastika Skok k víťazstvu ocenená 1.miestom v súťaži k olympijským hrám v Číne
  • v roku 2010 sa dostal jeho obraz “Skok” do finále maliarskej súťaže WaterColorSportAward, organizovanej Olympijským Múzeom v Barcelone v Španielsku
  • v roku 2011   vystavoval na svetovej výstave umenia Nord Art v Nemecku
  • v roku 2017 vystavoval v Lipovej aleji v Bojniciach a v tom istom roku na výstave Bod zlomu v Slovenskom inštitúte v Prahe
  • v roku 2018 vystavoval v Ríme na výstave Artrooms

Martin Navrátil: Expresie tvarov - plagát

Miesto konania

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Janka Zubajová; 0901 918 822; vytvarnictvo@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi