Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Majstri pravnianskej doliny

Termín: 24.2.2024, 14:00

  • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
  • OZ Hornonitrie
  • Obec Nedožery-Brezany

Zimné slávnosti Hornonitria budú pokračovať v sobotu 24. februára 2024 o 14:00 h stretnutím remeselníkov na podujatí Majstri pravnianskej doliny v kultúrno-spoločenskej sále Obecného úradu v Nedožeroch-Brezanoch.

Súčasťou podujatia bude tradičný jarmok, tvorivé dielne – výroba veľkonočných kraslíc a zdobenie medovníkov.

Podujatie spestrí domáca hudobná skupina Naša kapela. 

Podujatie sa koná pod záštitou starostu obce Nedožery-Brezany.

Majstri pravnianskej doliny 2024 - plagát 

Miesto konania

Kultúrno-spoločenská sála OcÚ Nedožery-Brezany

Zabezpečuje

Janka Zubajová; 0901 918 822; vytvarnictvo@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, OZ Hornonitrie, obec Nedožery-Brezany

Fotogaléria

9 fotografií