Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Handrárska píšťalka - workshop

Termín: 20.6.2023, 17:00

...Píšťaľkou som si pískav, takto som na dedinu išov, zakričav: Handry, ženy handry...  

Aj takto spomínali na hauzírovanie – zbieranie starých handier takmer po celom Slovensku – starí Kamenčania, obyvatelia súčasnej obce Kamenec pod Vtáčnikom. Ale na akej píšťalke to pískali?

Handrár z Kamenca pod Vtáčnikom  Handrárska píšťalka

HANDRÁRSKA PÍŠŤALKA

prezentácia histórie, výroby a spôsoby inštrumentácie  

utorok 20. júna 2023 o 17.00 h
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19

Lektori

  • Drahoš Daloš (história, výroba)
  • Daniel Kubizna (inštrumentácia)

Pozývame vás na workshop, kde sa naučíte nielen o histórii handrárskej píšťalky, ale si ju môžete vyrobiť a zahrať si na nej pod vedením našich odborných lektorov.

Prihláste sa tu: 0901 918 823, martina.richter@rkcpd.sk

Viete, že dlhé roky je zvuk handrárskej píšťalky hlavnou zvučkou Hornonitrianskych folklórnych slávností?


 

VIAC O HANDRÁRSKEJ PÍŠŤALKE

Handrári si kostené píšťalky vyrábali zvyčajne sami a najčastejšie pri ich výrobe používali holenné kosti oviec. Píšťalky sú dlhé priemerne 10 cm a svetlosť ústia je 2 cm. Na hornej strane majú tri dierky, pričom jedna z nich je pri ústí a ďalšie dve sú určené na samotné hranie. Na konci píšťalky je uviazaný krátky kožený remienok. Píšťalka má iba päť základných tónov. 

Hru na tomto jednoduchom nástroji zvládali handrári iba jednou rukou. Píšťalku držali pevne perami a pravou rukou na nej preberali. Ukazovákom a prstenníkom prikrývali horné otvory. Počas hry základné tóny dolaďovali vsúvaním malíčka ruky do kónicky roztvoreného roztrubu píšťalky, čím sa dali dosiahnuť zaujímavejšie cifry pri zvolenej individuálnej znelke. 

Každý handrár si ponechával vlastnú nôtu, ktorou ohlasoval svoj príchod do dediny. Prenikavý zvuk handrárskej píšťaly, nielen jednoduchý signál, ale aj vycifrovaný handrársky nápev alebo pieseň bolo dobre počuť už z ďaleka a tento zvuk dopĺňali i vlastné piesne alebo melodické pokriky. 

Handrárska píšťalka sa radí medzi signalizačné nástroje. Podľa etnomuzikológov nadväzuje na starobylé lovecké píšťalky – vábničky a kostené píšťaly a mnohí ju prisudzujú k najstaršiemu hudobnému inštrumentáru, a to nielen na Slovensku.

Iveta Géczyová

Miesto konania

RKC v Prievidzi

Zabezpečuje

Mgr. Martina Richter, DiS.art; 0901 918 823; folklor@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Fotogaléria

12 fotografií