Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Beniakove Chynorany 2023 - výberové kolo pre Trenčiansky a Nitriansky kraj

Termín: 21.11.2023

  • Festival prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu, poskytuje priestor k vzájomnej konfrontácii výsledkov umeleckej tvorby recitátorov, objavuje mladé recitátorské talenty a systematickou prácou formou vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní usmerňuje ich odborný rast.
  • Podujatie tiež popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte, pričom tvorivé kontakty s umeleckým prednesom v materinskom jazyku umožňuje tiež slovenským recitátorom žijúcim v zahraničí.

Vyplnené prihlášky pošlite do 10. 11. 2023: divadlo@rkcpd.sk alebo podoba@toposveta.sk

Výberové kolo pre Trenčiansky a Nitriansky kraj sa bude konať 21. 11. 2023 v Chynoranoch.

Zúčastniť sa ho môžu aj žiaci základných škôl, ktorí k 9. 12. 2023 dosiahnu vek 14 rokov.

Celoslovenské finále festivalu sa koná 8. – 10. 12. 2023 v Chynoranoch.

 

V priloženom dokumente nájdete propozície s prihláškou (formát rtf).

Miesto konania

Chynorany

Zabezpečuje

Riaditeľ súťaže: Mgr. Július Krajčík; 0948 299 622; jukraj@centrum.sk

Organizátor

Hlavný organizátor Občianske združenie Beniakove Chynorany a ostatní organizátori