Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

AMA 2024 Partizánske

Termín: od 12.2.2024, 15:30 do 23.2.2024

Výstavná sieň v Dome kultúry Partizánske

Vernisáž výstavy sa uskutoční 12. 2. 2024 o 15.30 h.

Výstava predstaví najlepšie práce neprofesionálnych výtvarníkov okresu Partizánske.

Trvanie výstavy: 12. 2. – 23. 2. 2024 v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 h - Dom kultúry v Partizánskom

Vstup voľný

AMA 2024 Partizánske - plagát

Miesto konania

Dom kultúry v Partizánskom

Zabezpečuje

Janka Zubajová; 0901 918 822; vytvarnictvo@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a Mestská umelecká agentúra Partizánske