Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Adventný koncert speváckeho zboru Rozkvet

Termín: 15.12.2023, 18:00

Spevácky zbor Rozkvet z Prievidzi vás pozýva na adventný koncert

15. 12. 2023 o 18.00 h / Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19

V programe zaznejú obľúbené skladby, kompozície J. B. Bacha a D. Šostakoviča a vianočné piesne.

HOSŤ: Komorný sláčikový orchester ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi

Vstupné 7 €

Spoluorganizátorom koncertu je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.


Spevácky zbor Rozkvet z Prievidze vznikol v roku 1967 pôvodne ako učiteľský. Zakladajúcim dirigentom bol prof. Emil Liebenberger. Jeho nasledovníkmi boli Ján Drietomský, Vladimír Bálint a súčasným dirigentom zboru je Ing. Ján Glos.

Dôkazom kvality zboru je účasť na mnohých festivaloch na Slovensku i v zahraničí a zisk viacerých významných ocenení.

Repertoár zboru zahrňuje všetky hudobné štýly a žánre od renesančného madrigalu cez skladby baroka, klasicizmu, romantizmu až po súčasnú zborovú tvorbu, černošské spirituály, úpravy slovenských a zahraničných ľudových piesní a skladby z oblasti populárnej hudby.  Zvláštna pozornosť sa venuje skladbám slovenských autorov.

Spevácky zbor Rozkvet pravidelne spolupracuje so Školským orchestrom Základnej umeleckej školy L. Stančeka Prievidza a svoju tvorbu prezentuje verejnosti aj prostredníctvom CD platní.

Zbor má v súčasnosti 40 členov rôznych profesií, ale aj študentov stredných a vysokých škôl.

Dirigent: Ing. Ján Glos
Klavírna spolupráca: Eva Balagová
 

Adventný koncert speváckeho zboru Rozkvet - plagát

Miesto konania

RKC v Prievidzi

Organizátor

Spevácky zbor Rozkvet