Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

20. Zimné slávnosti Hornonitria

Termín: od 2.2.2024 do 17.3.2024

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, OZ Hornonitrie a obce pravnianskej doliny pripravujú jubilejný 20. ročník Zimných slávností Hornonitria.

Tradičný cyklus podujatí venovaný ľudovej kultúre a jej prejavom vo fašiangovom i pôstnom období sa uskutoční od 2. 2. do 17. 3. 2024.

Tlačová správa (formát pdf) sa nachádza v priloženom dokumente.

Projekt sa koná pod záštitou starostov obcí pravnianskej doliny.

Zmena programu vyhradená.


Cieľom tohto ojedinelého projektu, ktorý spája do jedného celku sedem tematicky príbuzných podujatí, je ponúknuť kvalitnú tradičnú kultúru obyvateľom a návštevníkov obcí pravnianskej doliny počas zimných mesiacov. Poslaním slávností je mapovanie, zachovávanie a šírenie ľudovej kultúry ako nášho cenného dedičstva po predkoch.

PROGRAM

2. 2. 2024 o 17.00 h, Obecný úrad Nitrianske Pravno

Otvorenie Zimných slávností Hornonitria

Slama premilá
Vernisáž výstavy úžitkovej a dekoratívnej tvorby remeselníkov pracujúcich so slamou.
Výstava bude prístupná verejnosti do 17. 3. 2024 počas stránkových dní obecného úradu.

 

3. 2. 2024 o 18.00 h, Kultúrny dom Pravenec

Zimné slávnosti folklóru

„Riad(e)na fašiangová zábava“
Program folklórnych kolektívov hornej Nitry s ľudovou veselicou. Vstupné 5 €
Hosť: Ľudová hudba Beťári

 

17. 2. 2024 o 15.00 h, Kultúrny dom Poluvsie

Pamätnica Jozefa Strečanského

XXIII. ročník súťažnej prehliadky inštrumentalistov – neprofesionálnych interpretov ľudovej piesne
Hosť: Drahoš Daloš - gajdy, píšťalky

 

24. 2. 2024 o 14.00 h, Kultúrno-spoločenská sála OcÚ Nedožery-Brezany

Majstri pravnianskej doliny

Jarmok tradičnej ľudovoumeleckej výroby
Podujatie spestrí domáca hudobná skupina Naša kapela.

 

3. 3. 2024 o 14.00 h, Kultúrny dom Tužina

Súzvuky

Prezentácia speváckych skupín obcí Hornonitria s nemeckou národnosťou
Hosť: Folklórny súbor Vtáčnik z Prievidze

 

16. 3. 2024 o 14.00 h, Kostol sv. Mikuláša Poruba

Pre hriechy sveta umučený

Koncert duchovnej hudby pôstneho obdobia
Hosť: Rumi Quartet z Bratislavy

 

17. 3. 2024 o 14.00 h, Partizánsky dom Malinová

Deň detského folklóru

Program detských folklórnych súborov z obcí pravnianskej doliny spojený s tradičným vynášaním Moreny

Zimné slávnosti Hornonitria 2024 - plagát

Miesto konania

obce pravnianskej doliny (okres Prievidza)

Zabezpečuje

Mgr. Martina Richter, DiS.art; 0901 918 823; folklor@rkcpd.sk

Organizátor

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, OZ Hornonitrie a obce pravnianskej doliny