Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Podujatia

Prehľad pripravovaných podujatí

8.12.2023, 15:30

Multikultúrny festival prepojí ukrajinskú, židovskú a rómsku menšinu. Cieľom je otvoriť dialóg menšín a širokej verejnosti.

8.12.2023, 19:00 - 10.12.2023

Valentín Beniak je výnimočnou osobnosťou slovenskej poézie. V jeho rodisku sa koná každoročne festival poézie, ktorý súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu a objavuje recitátorské talenty.

Môžete sa registrovať
14.12.2023, 16:00

Vytvorte si vlastné vianočné pohľadnice s originálnym prianím v kombinácii anilínové vodové farby a kaligrafické písmo.

15.12.2023, 18:00

V programe speváckeho zboru Rozkvet z Prievidze zaznejú obľúbené skladby, kompozície J. B. Bacha a D. Šostakoviča a vianočné piesne. Vstupné 7 €

2.2.2024 - 17.3.2024

Tradičný cyklus podujatí venovaný ľudovej kultúre a jej prejavom vo fašiangovom i pôstnom období - jubilejný 20. ročník Zimných slávností Hornonitria.

21.2.2024 - 27.3.2024

Súťaž a výstava neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza. Propozície sú k dispozícii - rozkliknite.