Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Objednávka RKC/2022/042-01
Objednávame u Vás služby zdravotníka / 15,00 EUR/hod/ na Hornonitrianske folklórne slávnosti:
Termín: 24.6.2022 13:00 – 21:00 a 25.6.2022 13:00 – 21:00
Dodávateľ
Emergency Support, o.z.
Pod Juhom 7666
911 01 Trenčín

IČO: 51143305
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza

IČO: 34059113
Objednávame u Vás služby zdravotníka / 15,00 EUR/hod/ na Hornonitrianske folklórne slávnosti:
Termín: 24.6.2022 13:00 – 21:00 a 25.6.2022 13:00 – 21:00
Názov položky:
Služby ostatné
Názov položky:
Služby ostatné
Celková hodnota objednaného plnenia:
270,00 EUR
ceny sú vrátane DPH