Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Objednávky

Číslo Dodávateľ Dátum vystavenia Hodnota
OV/126-1/13 MIP s.r.o Prievidza 2013-10-21 165,60 EUR s DPH
OV/124-1/13 Martinus.sk 2013-10-15 27,55 EUR s DPH
OV/124/13 Hudobné nástroje - Beáta Balážová 2013-10-15 76,20 EUR s DPH
OV/121/13 ATIPIC s.r.o. 2013-10-14 157,79 EUR s DPH
OV/127/13 Divadlo Zelienka 2013-10-24 200,00 EUR s DPH
OV/125/13 Ján Strmenský 2013-10-18 200,00 EUR s DPH
OV/123/13 OFFICE DEPOT s.r.o 2013-10-15 337,52 EUR s DPH
OV/110/13 GKV & Ac, s.r.o. 2013-09-13 60,00 EUR s DPH
OV/109-1/13 Klub Hedvábná stezka, o.s. 2013-09-09 33,00 EUR s DPH
OV/114/13 Paradise Music - Boris Urbánek 2013-09-25 1 000,00 EUR s DPH
OV/112/13 FINAL CD s.r.o. 2013-09-18 49,91 EUR s DPH
OV/112-1/13 FINAL CD s.r.o. 2013-09-18 988,96 EUR s DPH
OV/112-2/13 Mgr. Radoslav Vrtiel - Penzión Orion 2013-09-18 32,00 EUR s DPH
OV/111/13 PRÍTOMNOSŤ s.r.o. 2013-09-13 900,00 EUR s DPH
OV/109/13 INKUBUS, s.r.o. 2013-09-09 2 800,00 EUR s DPH
OV/108/2013 SODEXO PASS SR, s.r.o. 2013-09-04 643,50 EUR s DPH
OV/107/13 Mária Oršulová 2013-09-04 81,00 EUR s DPH
OV/027/13 SAD Prievidza 2013-03-28 129,20 EUR s DPH
OV/026-2/13 SPIN Prievidza s.r.o. 2013-03-14 19,20 EUR s DPH
OV/026/13 Divadlo "A" a Divadlo SHANTI, o.z. 2013-03-13 40,00 EUR s DPH
OV/021/13 MIP s.r.o Prievidza 2013-02-18 66,91 EUR s DPH
OV/022/13 Kultúrne a spoločenské stredisko 2013-02-18 22,40 EUR s DPH
OV/026-1/13 Kultúrne a spoločenské stredisko 2013-03-13 54,30 EUR s DPH
OV/025/13 MIP s.r.o Prievidza 2013-03-12 42,62 EUR s DPH
OV/024/13 SODEXO PASS SR, s.r.o. 2013-03-06 937,20 EUR s DPH
OV/023/13 Kultúrne a spoločenské stredisko 2013-03-05 62,00 EUR s DPH
OV/027-1/13 Integra - Centrum prevencie v oblasti siekt 2013-03-21 55,00 EUR s DPH
OV/009-1/13 SODEXO PASS SR, s.r.o. 2013-02-06 947,10 EUR s DPH
OV/020/13 Mariana Košťalová - Jenifer 2013-02-12 110,00 EUR s DPH
OV/017/13 MIP s.r.o Prievidza 2013-02-11 41,52 EUR s DPH
OV/018/13 Sklenárstvo a rámovanie obrazov 2013-02-11 74,06 EUR s DPH
OV/019/13 Kultúrne a spoločenské stredisko 2013-02-11 96,00 EUR s DPH
OV/016/13 SAD Prievidza 2013-02-11 106,13 EUR s DPH
OV/012/13 Lukáš Grešner, Ateliér Bojnice 2013-02-07 84,11 EUR s DPH
OV/009/13 Divadelný ústav 2013-02-07 16,00 EUR s DPH
OV/015/13 FINAL CD s.r.o. 2013-02-08 131,44 EUR s DPH
OV/013/13 SAD Prievidza 2013-02-07 49,98 EUR s DPH
OV/014/13 Kultúrne centrum Bojnice, prísp. org. mesta 2013-02-07 17,64 EUR s DPH
OV/011/13 ARTES - Nadežda Mrižová 2013-02-07 301,20 EUR s DPH
OV/010/13 Sdružení pro vydávaní časopisu Loutkář 2013-02-07 23,00 EUR s DPH
OV/008/13 Národné osvetové centrum Bratislava 2013-01-15 8,00 EUR s DPH
OV/007/13 V OBZOR s.r.o. 2013-01-10 5,00 EUR s DPH
OV/004/13 GKV & Ac, s.r.o. 2013-01-10 60,00 EUR s DPH
OV/002/13 SAD Prievidza 2013-01-10 216,84 EUR s DPH
OV/003/13 Kultúrne a spoločenské stredisko 2013-01-10 25,00 EUR s DPH
OV/005/13 SUBAKOprint, s.r.o. 2013-01-10 87,00 EUR s DPH
OV/006/13 Matica slovenská Martin 2013-01-10 13,20 EUR s DPH
OV/001-1/13 Tatiana Šolomeková 2013-01-08 288,00 EUR s DPH
OV/001/13 SODEXO PASS SR, s.r.o. 2013-01-08 788,70 EUR s DPH
Objednávka BOZP PD december 2012