Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Faktúra DF312/19
Dátum vyhotovenia: 2.9.2019
Faktúra doručená: 2.9.2019
Číslo zmluvy: 28/2009
Dodávateľ
Simply supplies, s.r.o.
Drieňová 3
821 01 Bratislava
IČO: 36283355
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - za tlač na Xerox zariadení - august 2019, 38.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,47 EUR
ceny sú vrátane DPH