Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Faktúra DF272/19
Dátum vyhotovenia: 8.7.2019
Faktúra doručená: 17.7.2019
Číslo objednávky: RKC/2019/047-04
Dodávateľ
ALTRADE, spol. s r.o.
Jedľové Kostoľany 74
951 96 Jedľové Kostoľany
IČO: 36053490
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - materiál na tvorivé dielne, 52.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,60 EUR
ceny sú vrátane DPH