Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Faktúra DF194/20
Dátum vyhotovenia: 7.10.2020
Faktúra doručená: 8.10.2020
Číslo objednávky: RKC/2020/048-02
Dodávateľ
Frutti Gyurmagyártó Kft
Fehér köz 2
8372 Cserszegtomaj
IČO: 26588294
Odberateľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19
971 01 Prievidza
IČO: 34059113
Názov položky:
DF - za materiál na podujatie - Tvorivé dielne, 55.8 EUR
Názov položky:
- prepravné, 9.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
65,60 EUR
ceny sú vrátane DPH