Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Klasika na zámkoch, hradoch a kaštieľoch

26. 7. 2020 / DuaVente 
Kaštieľ Zemianske Kostoľany

DuaVente je názov novovzniknutého zoskupenia, ktoré vzniklo z hráčov akordeónového orchestra ÚSMEV. Kapelu tvorí 6 hráčov ovládajúcich spolu viac ako 6 nástrojov: 2 akordeóny, basový akordeón, klavír / husle, bicie / gitara / perkusie / xylofón, flauta / priečna flauta.

Tento fakt zaručuje zvukovú rozmanitosť a farebnosť skladieb, z ktorých každú jednu si kapela upraví pre seba podľa svojho gusta a svojich parametrov.


 

12. 9. 2020 / Ivana Ecetová Quartet
pri kultúrnom dome Klátova Nová Ves

V jedinečnom prevedení multižánrovej speváčky s charizmatickým prejavom a ostatných umelcov zazneli skladby argentínskeho skladateľa Astora Piazzollu, autora a priekopníka špecifického Tango Nuevo, ale aj iných skladateľov tohto žánru. 

Účinkovali Ivana Ecetová – spev, Peter Guľas – klavír, Iveta Vojtušová – husle, Ana Vyparinová-Krsmanović – akordeón.

Koncert sa mal pôvodne uskutočniť v barokovom kaštieli, ale vzhľadom na situáciu okolo šírenia pandémie koronavírusu COVID-19 sa koncert konal na voľnom priestranstve.


 

15. 11. 2020 / Andrej Baran & Adam Marec
Kostol sv. Bartolomeja, Prievidza

Koncert profesionálnych slovenských hudobníkov - huslistu Andreja Barana a gitaristu Adama Mareca.

Na koncerte zaznejú diela N. Paganiniho, G. F. Händela, A. Piazzollu, E. Granadosa a J. Iberta.


 

29. 11. 2020 / Cantica Collegium Musicum, Martin
Kostol sv. Martina, Bojnice

Koncert komorného speváckeho zboru Cantica Collegium Musicum prinesie do priestorov Kostola sv. Martina v Bojniciach prevažne sakrálnu tvorbu známych skladateľov vážnej hudby.


 

13. 12. 2020 / Vokálny recitál Lindy Mellenovej
obradná miestnosť OcÚ,
Nitrianske Pravno

Koncert sopranistky Lindy Mellenovej s klavírnym sprievodom prof. Blanky Juhaňákovej a umeleckým slovom Mgr. Ľudmily Húskovej.