Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Kalendárium 2023

Milí čitatelia,

opäť sa vám dostáva do rúk Kalendárium kultúrno-spoločenských podujatí regiónu horná Nitra ako signál toho, že kultúra v našom regióne po koronakríze povstala z prachu a žije. Celá spoločnosť však medzičasom vstúpila do obdobia šetrenia a uťahovania si opaskov. Určite budete teda aj vy veľmi pozorne zvažovať, čomu venovať svoj čas, energiu i finančné prostriedky. Bolo by veľkou chybou, ak by ste pri tom odložili kultúru a umenie bokom ako niečo, bez čoho sa môžete obísť. Možno na prvý pohľad áno, ale to potom už nie je život, ale iba prežívanie... aj keby ste mali plné stoly a všetkého nadostač, hladnou by zostala vaša duša.

Rok 2023 je rokom, v ktorom nás čakajú oslavy mnohých jubileí, z ktorých najvýznamnejšie je 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Navyše, si v tomto roku pripomenieme i 160. výročie vzniku Matice slovenskej. Jej vznik a činnosť predstavovali významný posun v našom sebauvedomení, ktorého postupný nárast nás po viac ako 100 rokoch doviedol až k vlastnej štátnosti. Matica bola zároveň prvou predstaviteľkou kultúry a osvety v našich končinách. Bolo by preto smutné, ak by práve v roku jej výročia nebola kultúra a osveta súčasťou našich životov. Osveta je síce trochu zastaralé slovo, ale práve dnes, v dobe  hoaxov a poloprávd, ktoré sa snažia manipulovať s našim presvedčením, získava nový význam a silu, pretože je doslova synonymom šírenia pravdy.

Vyberte si teda niečo z bohatého menu, ktoré vám ponúkame a prijmite naše pozvanie na širokú škálu kultúrno-spoločenských podujatí v našom regióne. Z ponuky si určite vyberú predstavitelia všetkých generácií i záujmových skupín.

Stačí zvonka zavrieť dvere svojho domu, vyjsť a potom už len dokorán otvoriť dvere a okná do svojho vnútra. Všetci tvorcovia, interpreti i organizátori urobia všetko pre to, aby ste odchádzali spokojní, naplnení a vnútorne bohatší.

Všetko dobré, veľa zdravia a kultúry do roku 2023.

 

Mgr. Ľudmila Húsková

riaditeľka Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi