Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Zaostrené na seniorov v Klátovej Novej Vsi (25.1.2010)

Stretnutie seniorov s kapitánkou Benčovou (OR PZ PD) bolo mimoriadne úspešné. Na besedu prišlo viac ako 70 seniorov. Rozdali sme im reflexné pásky a testovacie perá na pravosť eurobankoviek. Veríme, že im pomôžu vyvarovať sa nebezpečenstvu, ktoré na nich číha.


Zaostrené na seniorov - Klátová N. Ves


Zaostrené na seniorov - Klátová N. Ves