Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Vidiečanova Habovka / Nositelia tradícií 2023 - vyhodnotenie

V nedeľu 16. apríla 2023 sa v Kultúrnom dome v Opatovciach nad Nitrou uskutočnila Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru Vidiečanova Habovka a folklórnych skupín Nositelia tradícií.

Hlavným organizátorom bolo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, spoluorganizátorom bola obec Opatovce nad Nitrou.

Podujatie podporilo Národné osvetové centrum v Bratislave.

 

Vidiečanova Habovka prezentovala spevácke skupiny, sólistov spevákov, sólistov inštrumentalistov a ľudové hudby, Nositelia tradícií folklórne skupiny z celého regiónu hornej Nitry.

Do krajského kola Vidiečanovej Habovky postúpili Mužská spevácka skupiny FSk Lubná z Poluvsia a Magdaléna Vaňová.

Na krajskom kole Nositelia tradícií budú reprezentovať náš región s programom Várky folklórna skupina Lubená z Poluvsia.


 

Zaujímavým sprievodným podujatím pre folklórnu i širokú verejnosť boli dve prednášky známej slovenskej etnologičky Kataríny Nádaskej – Erotika v slovenskom folklóre a Jarné zvyky.

Do tajov výroby sláčikových nástrojov zasvätil prítomných husliar Jozef Sobota a o starostlivosť tradičného odevu porozprávala Silvia Vadovičová z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.