Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Úspech troch divadelných súborov z nášho regiónu na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke neprofesionálneho divadla mladých FEDIM 2023

2. – 4. júna 2023 sa v Tisovci konala celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých FEDIM 2023.

Náš región reprezentovali tri divadelné súbory, a to:

  • Divadlo Šesť Pé s inscenáciou Otec so zemiakovým pyré

 – získali zlaté pásmo, individuálnu cenu za kolektívny herecký výkon a návrh na postup na Scénickú žatvu

  • Divadlo „A“ a Shanti  s inscenáciou D N A

– získali strieborné pásmo a individuálnu cenu za výtvarné spracovanie inscenácie

  • Dorota Peniašková s inscenáciou Potvora

- získala bronzové pásmo

 

Všetkým srdečne gratulujeme.

Výsledkovú listinu ako aj Festivalové denníky môžete nájsť tu: https://www.nocka.sk/fedim-2023-vysledkova-listina/