Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Úspech speváckych zborov hornej Nitry

Posledná augustová nedeľa sa v Jasenici niesla v znamení zborového spevu.

29. augusta 2021 sa v Kostole sv. Michala Archanjela konala krajská postupová súťaž a prehliadka dospelých speváckych zborov Viva Il Canto.

Súťaže sa zúčastnili štyri spevácke zbory Trenčianskeho kraja. Najlepšie v nej obstáli spevácke zbory hornej Nitry pod vedením dirigentky, speváčky a pedagogičky Anežky Balušinskej, dirigentky Daniely Januchovej a dirigenta Jozefa Vargu.

  • Zlaté pásmo a priamy postup na celoštátnu prehliadku získal Ženský spevácky zbor Úsmev z Prievidze.
  • Druhým speváckym zborom, ktorý získal zlaté pásmo je Komorný miešaný zbor Artanno z Handlovej.

Oba spevácke zbory sa zúčastnia celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 15. – 16. októbra 2021 v Spišskej Novej Vsi.

Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení

  • prof. Blanka Juhaňáková, ArtD.
  • PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.
  • PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD.

 

Ako hosť vystúpilo vokálne kvarteto Elegance z Banskej Bystrice.

Víťazom a oceneným srdečne blahoželáme.