Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Spevácky zbor Úsmev sa zúčastnil súťaže zborového spevu v Holandsku

Spevácky zbor Úsmev v HolandskuV dňoch 18. - 21. 5. 2023 sa Ženský spevácky zbor Úsmev z Prievidze zúčastnil medzinárodného festivalu zborového spevu "Cantarode" v holandskom Kerkrade.

V prvý festivalový deň sa spolu s ostatnými speváckymi zbormi z celého sveta (USA, Malajzia, Švédsko, Holandsko, Estónsko, Belgicko, Ukrajina...) predstavil na slávnostnom otváracom koncerte skladbou Š. Klima Trávnice.

Počas ďalších dvoch dní sa všetky zúčastnené zbory usilovali uspieť v náročnej dvojkolovej súťaži – v kole s povinným programom a v kole s voľným programom. Úsmev v nej predviedol predovšetkým diela slovenských autorov (Schneider – Trnavský, Klimo, Očenáš, Hrušovský, Jašurdová), ale aj diela svetovej zborovej tvorby od renesancie po súčasnosť (Marenzio, Gallus Handl, Boleslavský, Caplet, Telfer, Jekabsone).

Piatkový večer patril koncertným vystúpeniam dvojíc, resp. trojíc zborov v kostoloch v neďalekých mestečkách, sobotné popoludnie zase krátkym vystúpeniam v uliciach Kerkrade.

Nedeľné dopoludnie bolo vyhradené pre stretnutie dirigentov a zástupcov speváckych zborov s odbornou porotou, krátkemu zhodnoteniu organizácie festivalu a rozboru výkonov jednotlivých zborov. 

Aj napriek tomu, že SZ Úsmev v silnej konkurencii rôznych typov speváckych zborov súťažiacich v jedinej spoločnej kategórii v boji o najvyššie priečky nezabodoval, jeho členky si svoje vystúpenia užili celým srdcom, nadviazali nové priateľstvá a získali množstvo inšpirácie do ďalšej zborovej práce.

Za podporu ďakujeme predovšetkým hlavnému partnerovi tohto projektu Fondu na podporu umenia.