Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Projekt "Spoznaj, zaži, nauč sa" v Nitrianskom Pravne (10. 2. 2023) - tlačová správa

SPOZNAJ, ZAŽI, NAUČ SA

Nitrianske Pravno a okolie

V piatok 10. februára 2023 sa v Dome stretávania Karpatskonemeckého spolku uskutočnilo podujatie zo vzdelávacieho cyklu Spoznaj, zaži, nauč sa.

Hlavným organizátorom bolo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Cieľom podujatia je zachovávanie a popularizácia vybraných javov nehmotného kultúrneho dedičstva regiónu hornej Nitry.

Spoznaj, zaži, nauč sa sú jednodňové školiteľské podujatia pre odbornú i širokú verejnosť zamerané na osliansku, beliansku, rudniansku, pravniansku a handlovskú oblasť. Ich súčasťou sú etnologické prednášky, moderované diskusie, hudobné a tanečné workshopy, tvorivé a remeselnícke dielne. Zámerom projektu je prostredníctvom systematického a kontinuálneho vzdelávania nositeľov kultúry zvyšovať úroveň miestnej kultúry. Cieľom je metodická a edukačná pomoc nositeľom kultúry tak, aby mohli poznatky a zručnosti získané v rámci projektu využívať vo svojej ďalšej práci - živote.

Podujatia sa v dopoludňajších hodinách zúčastnili žiaci 7. – 8. ročníka ZŠ v Nitrianskom Pravne, popoludní široká odborná i laická verejnosť. Obsahom podujatia bolo spoznať tradičnú kultúru a zažiť časy dávno minulé.

Prednášku spojenú s diskusiou o histórii, živote a tradičnej kultúre v obciach Nitrianske Pravno, Malinová, Chvojnica, Tužina, Kľačno a Vyšehradné prezentovali odborníci PhDr. Iveta Géczyová, etnologička a bývalá riaditeľka Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a RNDr. Ondrej Pöss, CSc., riaditeľ Múzea karpatských Nemcov v Bratislave. Po moderovanej diskusii sa účastníci zoznámili a naučili tance karpatských Nemcov, ktoré prezentoval Mgr. art. Martin Krigovský, tanečný pedagóg folklórneho súboru Vagonár z Popradu.

Tvoriť krásu ihlou a niťou si mohli návštevníci vyskúšať pod vedením lektorov Ing. Radky Tarabčíkovej a Mgr. Andreja Richtera. Zoznámili sa a vyskúšali si tvorbu mimoriadne vzácnej pravnianskej výšivky, poodhalili tajomstvá výroby pravnianskeho koke – zlatohlavu. Súčasťou podujatia bola aj výstava tradičného odevu z jednotlivých obcí.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Záujem o známe, ale i nové poznatky bol  mimoriadne vysoký. Je veľmi dôležité poznať miesto, kde žijeme, jeho históriu, hľadať, kde sú naše korene. Lebo len vtedy môžeme nájsť samých seba, ukotviť sa v našich snaženiach a tvoriť budúcnosť pre ďalšiu generáciu. Poobzerajme sa okolo seba a skúsme preniknúť do hĺbky poznania našej minulosti, aby sme vedeli, kam majú smerovať naše kroky. Preto, čím viac vieme, spoznávame a učíme sa, tým viac môžeme urobiť pre rozvoj našich obcí, byť hrdí na to, že sme súčasťou regiónu hornej Nitry a pravnianskej oblasti.

 

Mgr. Martina Richter,
manažérka kultúry pre folklór, RKC v Prievidzi

Fotogaléria

14 fotografií