Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 755 €

Poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 755 €.

Finančné prostriedky boli použité na náklady súvisiace s realizáciou projektu Fitness pre mozog v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi.

Fitness pre mozog - plagát

Fotogaléria

7 fotografií