Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 500 €

Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 500 €.

Finančné prostriedky boli použité na krytie časti nákladov spojených so zabezpečením 7. ročníka multižánrového hudobného festivalu Tužina Gro(o)ve, ktorý sa uskutočnil 22. - 23. júla 2022 v Tužine - areál Hatalisko.

Tužina Groove - plagát