Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 3000 €

Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu v r. 2022 vo výške 3 000 €.

Finančné prostriedky boli použité na časť nákladov súvisiacich s podujatím 36. HORNONITRIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI , ktoré sa uskutočnili v dňoch 24. - 25. 6. 2022 v Prievidzi.

36. Hornonitrianske folklórne slávnosti