Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 1000 €

Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 1000 €.

Finančné prostriedky boli použité na krytie časti nákladov spojených so zabezpečením festivalu alternatívnej hudby Tužina Gro(o)ve Warm up 2022, ktorý sa uskutočnil 26. marca 2022 v Piano Music Club Prievidza.

Tužina Gro(o)ve 2022 - plagát