Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 1 000 €

Poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 1 000 €.

Finančné prostriedky boli použité na časť nákladov súvisiacich s realizáciou inscenácie Zmierenie v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi.