Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Oznam: Prehliadka hudobného folklóru detí je zrušená

Regionálna a krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí, ktorá sa mala konať 20. 03. 2021 a 24. 04. 2021 je na základe rozhodnutia Národného osvetového centra ZRUŠENÁ.