Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

OZNAM: Kontakty na zamestnancov. Počas zákazu vychádzania sú Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a galéria Regionart zatvorené

Vzhľadom na situáciu s koronavírusom pracuje väčšina zamestnancov RKC z domu.

Kontaktovať ich môžete e-mailom alebo na služobné mobilné telefóny.

 

Ľudmila Húsková: riaditel@rkcpd.sk, 0901 918 820

Magdaléna Hianiková: hudba@rkcpd.sk, divadlo@rkcpd.sk, 0901 918 821

Peter Cagáň: fotofilm@rkcpd.sk, 0901 918 822

Paulína Haragová: folklor@rkcpd.sk, 0901 918 823

Henrieta Bošanská: vytvarnictvo@rkcpd.sk

Monika Bartušová: vzdelavanie@rkcpd.sk, 0901 918 819

Jana Hvojniková: propagacia@rkcpd.sk

Emília Gamanová: ekonom@rkcpd.sk

Gabriela Čičmancová: sekretariat@rkcpd.sk

Monika Ďureje: pokladna@rkcpd.sk

 

http://www.rkcpd.sk/kontakt/zamestnanci-rkc-v-prievidzi.html?page_id=944