Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

(O)SVETOVÉ DNI: Svetový deň mokradí (2. 2.)

(O)SVETOVÉ DNI: Svetový deň mokradí (2. 2.)

(O)SVETOVÉ DNI

Svetový deň mokradí

2. február v kalendári patrí už každoročne Svetovému dňu mokradí. Presne v tento deň v roku 1971 bol v iránskom meste Ramsar podpísaný medzinárodný dohovor na ich ochranu (známy ako Ramsarský dohovor).

Aj v okrese Prievidza máme zaujímavé lokality. Košské mokrade sú ojedinelým príkladom pozitívneho vplyvu banskej činnosti na prírodu. Názorným príkladom takejto činnosti je následnosť: ťažba - pokles povrchu terénu - tvorba mokradí - vytváranie biotopov.

Od existencie mokradí sú priamo závislé mnohé druhy rastlín a živočíchov, napr. vodné vtáctvo. Až 40 percent druhov žije, alebo sa rozmnožuje v mokradiach. Aj Košské mokrade sa stali domovom pre mnohé druhy vtákov: labute veľké a iné, potápky chochlaté, kačice divé, lysky čierne, chriašteľa vodného či trsteniarika veľkého. 

Druhová pestrosť živočíchov, ktoré tu žijú, je naozaj významná. Je to okolo 130 druhov vtákov, plazov, obojživelníkov a cicavcov.

 

Spracovala: Mgr. Monika Bartušová

Autorka fotografií: Mária Letavayová

Fotogaléria

8 fotografií