Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Ochotnícke javisko 2023 - vyhodnotenie

Protokol o výsledkoch a oceneniach Belopotockého Mikuláš a FEDIM 2023

30. - 31. 3. 2023

Identifikácia súťaže

Stupeň súťaže:

Regionálne kolo

Región/kraj:

Partizánske, Prievidza

Názov podujatia:

Ochotnícke javisko

Názov hlavného organizátora:

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Adresa organizátora:

Záhradnícka 19, 97101 Prievidza

 

Informácie o súťaži

Predseda odbornej poroty:

Mgr. Dušan Vicen

Členovia odbornej poroty:

Mgr. Dušan Vicen, Mgr. Zuzana Varhaníková, Emília Jakubisová

Celkový počet prihlásených/účinkujúcich kolektívov:

6 kolektívov a 2 sólistky z 5 divadelných súborov

Celkový počet účinkujúcich (účastníkov):

51

Celkový počet divákov:

150

 

Belopotockého Mikuláš - KATEGÓRIA: II. Prúdy tradičného divadla

Priamy postup/Hlavná cena

Ženba - Divadlo "A" a divadlo SHANTI

Návrhy na postup:

Malomeštiakova svadba - Divadlo Valentína Beniaka

Výsledky podľa vlastných pravidiel organizátora (1.,2.,3. miesto/pásma...)

1. miesto - Ženba - Divadlo "A" a divadlo SHANTI
2. miesto s návrhom na postup - Malomeštiakova svadba - Divadlo Valentína Beniaka

 

 

FEDIM: Výsledky súťaže

Priamy postup/Hlavná cena:

Otec so zemiakovým pyré - Šesť Pé pri DZ Partizánske

Návrhy na postup:

D N A - Divadlo "A" a divadlo SHANTI
Potvora - Dorota Peniašková, žiačka ZUŠ L. Stančeka

Výsledky podľa vlastných pravidiel organizátora (1.,2.,3. miesto/pásma...):

1. miesto - Otec so zemiakovým pyré - Šesť Pé pri DZ Partizánske
2. miesto s návrhom na postup - D N A - Divadlo "A" a divadlo SHANTI, Potvora - Dorota Peniašková, žiačka ZUŠ L. Stančeka

Špeciálne ceny:

Dorota Peniašková - mimoriadny herecký výkon v hre Potvora, Dávid Greguš - za stvárnenie postavy Principála v hre Otec so zemiakovým pyré

Čestné uznania:

Tabak a soľ - Amália Bohňová, členka DS IDEa, ZUŠ L. Stančeka Životopisy - Alexander Vlk a Adam Šimko, členovia DS IDEa, ZUŠ L. Stančeka Akvárium - ŠTÚDIO 95, ZUŠ Bojnice

Fotogaléria

22 fotografií